Pomerančový odmašťovač – koncentrát

Silně koncentrovaný ekologický odstraňovač mastnoty z pomerančových terpenů s krásnou citrusovou vůní. Skvělý pro běžný úklid i různé nehody - odstraní šmír a motorový olej z montérek, odmastí digestoř a zbaví váš koberec skvrn, včetně těch od žvýkačky.

Bohužel se nepodařilo vložit do košíku.
Obal dostupnost cena za balení ks
vzorek Skladem 10 Kč
250 ml sáček uzávěr Skladem 69 Kč
750 ml láhev Skladem 150 Kč
5 l kanystr Skladem 790 Kč
750 ml × 15 karton Momentálně nedostupný
Napíšeme vám až bude skladem.
2 250 Kč -

Univerzální čisticí prostředek z pomerančových slupek. Vhodný pro každodenní úklid i k odstraňování usazených mastnot, žvýkaček, dehtových a inkoustových skvrn, vosků, lepidel či grafitti. Využijete ho i pro ruční nebo strojové čistění koberců. Získá si vás příjemnou pomerančovou vůní, zároveň působí jako pohlcovač pachů.

Při odstraňování žvýkaček, dehtu a silných mastných usazenin nechte přípravek chvíli působit, případně použijte kartáč. V případě potřeby aplikaci pomerančového odmašťovače na skvrnu zopakujte. Při ošetřování textilu předem ověřte stálobarevnost materiálu.

POUŽITÍ
ŘEDĚNÍ
běžný denní úklid
až 100:1 ve studené nebo teplé vodě
generální úklid
až 40:1 dle stupně znečistění
skvrny od inkoustu, mastnoty, oleje
až 20:1
podlahová leštidla, lepidla
až 20:1, na staré skvrny neředěné
ruční čistění koberců
5:1 až 10:1
strojové čistění koberců
20:1 až 50:1
odstranění dehtu, žvýkaček
5:1 až neředěné
odstranění graffiti z neporézních povrchů
5:1

Složení

< 5 % pomerančové terpeny (obsahuje d-limonene), neionické tenzidy, anionické tenzidy.

Bezpečnost

Obsahuje: méně než 5 % pomerančové terpeny, anionické a neionické tenzidy. Seznam složek detergentů podle nařízení ES č. 648/2004 o detergentech

VAROVÁNÍ. Způsobuje vážné podráždění očí. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné rukavice. PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO (224 919 293; 224 915 402) nebo lékaře. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Uchovávejte obal těsně uzavřený. Skladujte při teplotě 5 – 30 °C. Likvidace: Nepoužitý výrobek odevzdat ve sběrně nebezpečného odpadu. Znečištěný obal po důkladném vyprázdnění vyčistit několikrát výplachem vody a poté je možné jej odložit do nádob pro sběr komunálního odpadu. 


Zadané údaje nejsou správné, opravte je prosím.

Podobné produkty