Obrázek produktu není dostupný

Biologický čistič odpadů

Pomocí enzymů rozloží usazeniny v odpadech. Zároveň nepoškodí plastové trubky, keramiku ani nerez nebo chrom. Neobsahuje chlór, louh ani kyselinu.

Bohužel se nepodařilo vložit do košíku.
dostupnost cena za balení ks
Momentálně nedostupný
Napíšeme vám až bude skladem.
-
Na bázi enzymů, nahradí běžně prodávané agresivní chemikálie. Enzymy v obsažené přípravku rozkládají organické nečistoty a tuky usazené v odpadním potrubí. Při ucpaném potrubí, kdy nepomůže prášek PUER, zkuste s čistým svědomím biologický čistič odpadů. Je vhodný i pro domácnosti používající biologické čističky vody a septiky udržované enzymy. Bezpečnostní opatření: Obsahuje alfa-amyláza; proteinasa, Bacillus subtilis metallo; citronový olej. Může vyvolat alergickou reakci. VAROVÁNÍ. Způsobuje vážné podráždění očí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte lékaře. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Složení: méně než 5 % neiontové povrchově aktivní látky, enzymy, parfém (D-LIMONENE, CITRAL).

Složení

< 5 % neiontové povrchově aktivní látky, enzymy, parfém (D-LIMONENE, CITRAL).

Bezpečnost

Obsahuje alfa-amyláza; proteinasa, Bacillus subtilis metallo; citronový olej. Může vyvolat alergickou reakci. VAROVÁNÍ. Způsobuje vážné podráždění očí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte lékaře. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

Zadané údaje nejsou správné, opravte je prosím.

Podobné produkty