Obrázek produktu není dostupný

Biologický čistič odpadů

Pomocí enzymů rozloží usazeniny v odpadech. Zároveň nepoškodí plastové trubky, keramiku ani nerez nebo chrom. Neobsahuje chlór, louh ani kyselinu.

Bohužel se nepodařilo vložit do košíku.
dostupnost cena za balení ks
Nedostupné
- Nedostupné
Na bázi enzymů, nahradí běžně prodávané agresivní chemikálie. Enzymy v obsažené přípravku rozkládají organické nečistoty a tuky usazené v odpadním potrubí. Při ucpaném potrubí, kdy nepomůže prášek PUER, zkuste s čistým svědomím biologický čistič odpadů. Je vhodný i pro domácnosti používající biologické čističky vody a septiky udržované enzymy. Bezpečnostní opatření: Obsahuje alfa-amyláza; proteinasa, Bacillus subtilis metallo; citronový olej. Může vyvolat alergickou reakci. VAROVÁNÍ. Způsobuje vážné podráždění očí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte lékaře. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Složení: méně než 5 % neiontové povrchově aktivní látky, enzymy, parfém (D-LIMONENE, CITRAL).

Složení

< 5 % neiontové povrchově aktivní látky, enzymy, parfém (D-LIMONENE, CITRAL).

Bezpečnost

Obsahuje alfa-amyláza; proteinasa, Bacillus subtilis metallo; citronový olej. Může vyvolat alergickou reakci. VAROVÁNÍ. Způsobuje vážné podráždění očí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte lékaře. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

Zadané údaje nejsou správné, opravte je prosím.

Podobné produkty