Obrázek produktu není dostupný

Aktivátor septiku

Použijte aktivátor septiku pro podporu správného rozkladného procesu v septiku, který omezí zápach a prodlouží dobu nutnou pro vyvezení septiku.

Bohužel se nepodařilo vložit do košíku.
dostupnost cena za balení ks
Nedostupné
- Nedostupné
Použijte aktivátor septiku pro podporu správného rozkladného procesu v septiku, který omezí zápach a prodlouží dobu nutnou pro vyvezení septiku. Bezpečnostní opatření: Obsahuje alfa-amyláza; proteinasa, Bacillus subtilis metallo. Může vyvolat alergickou reakci. Uchovávejte mimo dosah dětí. PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte lékaře. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

Složení

směs přírodních mikroorganismů a enzymů, neobsahuje geneticky modifikované bakterie

Bezpečnost

Může vyvolat alergickou reakci. Likvidace: použitý obal po vypláchnutí odevzdejte do tříděného komunálního odpadu, zbytek nespotřebovaného výrobku odstraňte s přebytkem vody do kanalizace. Uchovávejte mimo dosah dětí. PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte lékaře. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
Zadané údaje nejsou správné, opravte je prosím.

Podobné produkty